(Somali)
Soomaali

La qabsashada Filibarka
Tilmaamaha Dejinta
(Adaptive Flipper Setup Guide)

Warqad adeeg
(Services Flyer)

Kaarka soo celinta - sanduuqa
(Return Card - Box)

Kaarka soo celinta - boorso
(Return Card - Bag)

Hagaha Bilowga Degdegga ah
(Quick Start Guide)